Soubory

06.07.2015

Soubory pro organizaci EPA akcí

EPA WW2

Pravidla kategorie Aircombat EPA WW2 2015 *.PDF
Rules for Aircombat EPA WW2 2015 (english) *.PDF

Tabulka pro zpracování výsledků akce *.XLS
POZOR! Zápis času je bez nutnosti přepočtu na vteřiny, letový čas zapsat ve formátu „minsec“, tedy např. 6min a 22s zapsat jako 622; data je možno pomocí šipeček nad sloupci snadno řadit. Na začátek jména souboru napsat datum ve tvaru rok-měsíc-den bez mezer. Dalším, snad usnadněním, je možnost namísto vepisování soutěžících jejich výběr z rozbalovací nabídky. Než se ale seznam zaplní všemi aktivními účastníky může se stát, že v nabídce někdo nebude.

Organizace pilotů do kol a heatů, užitečná zejména pokud pilotů není zrovna ideální počet. Při nevhodném počtu pilotů se totiž může stát, že by v heatu bylo pilotů málo. Např. 14 pilotů je pohoda … 2 heaty po sedmi pilotech. Ale pokud bude pilotů 15 můžete létat buď 3×5 (což je celkem 12 heatů ve čtyřech kolech) anebo kola neřešit a stanovit jen podmínku, že každý pilot musí letět celkem 4x a je celkem jedno kdy. Pak bude heatů jen 9 s počtem pilotů 6+6+6+7+7+7+7+7+7. Kromě toho, že bude více pilotů v heatu tak bude i méně heatů což znamená úsporu času při organizaci závodu :

  • Tabulka pro organizaci 14ti až 35ti pilotů do heatů. Všichni letí 4x … rozdělení_pilotů_2014.xlsx. Za zpracování tabulky děkujeme Petru Brhelovi.
  • Starší tabulka pro organizaci pilotů v počtu 9, 10, 11, 15, 22 kdy všichni letí 3x a pro 29 pilotů kdy všichni letí 4x. V tabulce je i rozdělení vhodné pro kategorii WW1+ … rozdělení_pilotů_2012.xls

Tabulka pro ruční zápis (když není počítač) pilotů do jednotlivých heatů a kol vč. finále. Předpokládají se maximálně 3 heaty. Tabulka má dva listy, jeden pro EPA a druhý pro WW1+. Horní rámeček je určen pro vepsání názvu akce spolu s místem konání a datem. Ke každému pilotovi je možné připsat číslo kanálu, ve finále pak také počet bodů. Formát *.XLS a *.PDF.

NOVINKA 2014: Formuláře pro registraci (prohlášení účastníka soutěže) a záznam letu (*.PDF). Tyto formuláře nahrazují původní logy (viz. výše … Log). Před zahájením soutěže každý účastník podepíše registrační formulář, kde svým podpisem především potvrzuje, že je obeznámen s platnými pravidly a zároveň přijímá zodpovědnost za veškeré škody, které případně v průběhu soutěže způsobí. Formulář pro záznam letu je pak každému závodníkovi vydáván při každém jeho soutěžním letu. V tomto formuláři soutěžící a jeho rozhodčí společně vyplní základní údaje (jména, číslo letového kola a heatu atd.). Po skončení letu rozhodčí zakroužkuje údaje, které soutěžící během letu dosáhl (počet seků, letový čas atd.) a ihned zapíše odpovídající počet bodů do příslušných kolonek. Body za jednotlivé hodnocené části sečte a zapíše celkový počet bodů do příslušné kolonky. Závodník má okamžitý přehled o získaných bodech a zároveň se omezí chyby, které občas vznikaly při přepisů dat z logů do počítače. Zároveň se urychlí organizace akce protože se nemusí neustále sbírat a znovu rozdávat logy jednotlivých soutěžících. Pro soutěž je potřeba vytisknout tolik registračních formulářů jako bude počet soutěžících a tolik formulářů pro záznam letu jako bude počet všech jednotlivých letů (počet soutěžících * počet kol + 7). Pokud je na akci 20 pilotů tak organizátor potřebuje 20 registračních formulářů a 20*4+7 (finále)=87 formulářů pro záznam letu. Formuláře se vejdou dva na jeden list A4, takže to je celkem 54 listů A4 … docela dost papíru, to je asi jediné mínus.
V dokumentu PDF jsou formuláře jak pro záznam letu v soutěži EPA WW2 tak pro záznam v soutěži EPA WW1+.

Log (přejímací protokol modelu + tabulka pro zápis výsledků pilota) *.DOC, *.PDF (starý log, už se nepoužívá)

EPA WW1

Pravidla kategorie EPA WW1 2015 *.PDF
Rules for EPA WW1 2015 (english) *.PDF

Formuláře pro registraci (prohlášení účastníka soutěže) a záznam letu (*.PDF) – popis viz. výše

Tabulka pro zpracování výsledků akce *.XLS (verze 04/2015)

Komentáře jsou uzavřeny.
'